Anders Bøvling

– medicinstuderende kaffenørd

Arkiv for januar, 2015

Optimisten siger: “…mere end halvvejs…”

Tiden flyver afsted når man har det sjovt – eller når man har nok at se til! Der er allerede gået 5 semestres studietid, siden jeg flyttede til Odense, og jeg synes godt nok de er gået hurtigt.

For 14 dage siden rundede jeg et skarpt studiehjørne. Her blev modul 10 eksamen nemlig afholdt, og dermed kan jeg sætte flueben ud for “læren om det raske menneske”. Det næste semester byder på en bachelor-opgave og et undervisningsmodul “fra rask til syg”, og dermed en introduktion til de sidste semestres pensum.

Indholdet i overskriften; “mere end halvvejs”, er lidt min egen frie fortolkning af pensum/studiet. Groft opdelt handler de første 6 semestre om det raske menneske, og de sidste 6 semestre om det syge menneske. Ud af de sidste 6 semestre er der dog ca. 20 ugers klinik, 1 semester med specialeskrivning og 1 semester med repetition til embedseksamen. Det betyder at der egentligt kun er knap 3 semestre tilbage med nyt pensum, og sammenholdes det med de 5 semestre med nyt pensum på første del, ja så ser jeg mig selv som mere end halvvejs. Om jeg så har opbygget denne teori som en motivationsfaktor for mig selv, ja det er vel lidt underordnet :)

Når det så er sagt tror jeg langt fra at jeg er halvvejs, når der kigges på tidsforbruget. I Odense er vi – ind til videre – så heldige, at vi stadigvæk har muligheden for at få orlov til lægevikariater og prægraduat-forskningsår. Begge dele noget som jeg kunne se det interessante i at forsøge mig med, hvis muligheden byder sig! Der er dog heldigvis halvandet år til det bliver aktuelt.

%d bloggers like this: